logotipo

Actualitat

1
juny

Les graduacions a MGIS

Per fi, després de molts anys d’estudiar, els alumnes de BAT aniran a estudiar més,
si és que volen anar a la universitat, però per ara, s’han graduat!

Alguns voldran estudiar una carrera i uns altres començaran a treballar. Serà un
gran canvi perquè alguns alumnes porten a MGIS des d’infantil, i han crescut en
aquesta escola durant tota la seva vida. Alguns altres s’han unit a aquesta família fa
poc.

En les graduacions, fan un discurs de classe i si els alumnes s’animen, poden fer
discursos sols o en parelles per explicar les seves experiències i assumptes que els
hi han passat a la seva etapa en aquest institut. Els exemples serien en William
Sherman, l’Àlex Teixidor, l’Adrián Hidalgo i la Zazil Serra.

Acabada la xerrada els alumnes de 2n de BAT van organitzar un berenar per
acomiadar-se d’aquesta escola.

Ha sigut una graduació molt emocionant, per tant, tant els alumnes com els professors i
els pares, s’han pogut acomiadar com toca de tots els seus companys i de tots els
professors que els han ensenyat durant aquests anys.

Esperem que els vagi bé facin el que facin, siguin on siguin i esperem
que recordin aquesta escola.

 

 

Castellano:

Por fin, después de muchos años de estudiar, los alumnos de BAT irán a estudiar
más, si quieren ir a la universidad, pero por ahora, ¡se han graduado!

Algunos querrán estudiar una carrera y otros empezarán a trabajar. Será un gran
cambio para que algunos alumnos lleven a MGIS desde infantil, y han crecido en
esta escuela durante toda su vida. Otros se han unido a esta familia recientemente.

En las graduaciones, hacen un discurso de clase y si los alumnos se animan,
pueden hacer discursos solos o por parejas para explicar sus experiencias y
asuntos que les han pasado a su etapa en este instituto. Los ejemplos serían
William Sherman, Àlex Teixidor, Adrià Soberano y Zazil Serra.

Terminada la charla los alumnos de 2o de BAT organizaron una merienda para
despedirse de esta escuela.

Ha sido una graduación muy emocionante, por tanto, los alumnos como los
profesores y los padres, se han podido despedir como toca de todos sus
compañeros y de todos los profesores que les han enseñado durante estos años.

Esperamos que les vaya bien hagan lo que hagan lo que hagan, estén donde estén
y esperamos que recuerden esta escuela.

English:

Finally, after many years of studying, BAT students will go on to further study, if they
want to go to university, but for now, they have graduated.

Some will want to study a career and others will start working. It will be a big change
because some students have been going to MGIS since kindergarten, and have
grown up in this school their whole lives. A few others have joined this family
recently.

At graduations, they make a class speech and if the students are encouraged, they
can make speeches alone or in pairs to explain their experiences and matters that

have happened to them during their time at this institute. Examples would be William
Sherman, Àlex Teixidor, Adrià Soberano and Zazil Serra.

After the talk the 2nd year students of BAT organized a snack to say goodbye to this
school.

It has been a very exciting graduation, so the students as well as the teachers and
parents were able to say goodbye as they should to all their classmates and all the
teachers who have taught them during these years.

We hope they do well in whatever they do, wherever they are and we hope they
remember this school.

Pусский:

Наконец, после многих лет обучения, студенты BAT перейдут к дальнейшему
обучению, если они хотят поступить в университет, но пока они закончили
обучение.

Некоторые хотят изучить карьеру, а другие начнут работать. Это будет большое
изменение, потому что некоторые ученики ходят в МГИС с детского сада и всю
жизнь выросли в этой школе. Недавно к этой семье присоединились еще
несколько человек.

На выпускных они произносят речь в классе, и, если студенты поощряются, они
могут выступать с речами в одиночку или в парах, чтобы объяснить свой опыт и
события, которые произошли с ними во время их пребывания в этом институте.
Примерами могут служить Уильям Шерман, Алекс Тейщидор, Адриан Соберано
и Зазил Серра.

После беседы студенты 2 курса БАТ устроят фуршет, чтобы попрощаться с этой
школой.

Это был очень волнующий выпускной, так что ученики, а также учителя и
родители смогли попрощаться со всеми своими одноклассниками и всеми
учителями, которые учили их в эти годы.

Мы надеемся, что они преуспеют во всем, что они делают, где бы они ни
находились, и мы надеемся, что они помнят эту школу.

Últimes notícies

© 2022 Montjuïc Girona International School. Tots els drets reservats.

Call Now

Aquest lloc utilitza cookies per tal de millorar la teva experiència web. més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar