logotipo

Actualitat

12
maig

Benvingut Pere Girbau!

Durant aquest curs hem tingut a l’Imma Melis, la professora de Física i Química d’ESO i BAT, que fa uns dies ens ha avisat que ha de marxar. 

Ens ha ensenyat com veure la química com una cosa natural i fàcil, ens ha ajudat a entendre i comprendre aquesta assignatura una mica complicada. 

Amb la baixa de la professora Imma s’ha incorporat un nou professor, en Pere Girbau, que té moltes ganes de treballar amb nosaltres, també li farem algunes preguntes: 

– Què esperes del MGIS? 

Espero que s’eduqui humanament, cada alumne és com una llavor que s’ha de regar perquè pugui créixer com un arbre que dona un fruit, per altra banda, espero un bon ambient i una bona relació amb els professors i alumnes. 

– Què t’han semblat aquests primers dies? 

Per ara mot bé, han estat molt agradables, ja que tothom ha sigut servicial i ajudant-me amb el que necessiti, també ha estat estressant, pel fet que he hagut d’aprendre moltes coses de l’escola per preparar les classes i per saber com ho portava l’antiga professora. 

– Què t’han semblat els alumnes? 

M’han semblat que hi ha de tot, persones més inquietes, més calmades, que cada un és diferent i únic en algun aspecte en concret com la participació, la facilitat per parlar, el raonament, n’hi ha que tarden menys en enraonar i alguns més, per ara no ressaltar res dolent.

– Què feies abans de venir aquí? 

Doncs jo abans des de fa un any vaig estar sis mesos fent pràctiques en un hospital acabant el grau de farmàcia, vaig treballar en una farmàcia de Barcelona i a l’octubre vaig començar el màster de professor de secundària, i m’he estat preparant per entrar al conservatori de Girona. 

 

Castellano: 

Durante este curso hemos tenido a Imma Melis, la profesora de Física y Química de ESO y BAT, que hace unos días nos ha avisado de que se iba. 

Nos ha enseñado cómo ver la química como algo natural y fácil, nos ha ayudado a entender y comprender esta asignatura algo complicada. 

Con la partida de Imma se ha incorporado un nuevo profesor, Pere Girbau, que tiene muchas ganas de trabajar con nosotros, también le haremos algunas preguntas: 

– ¿Qué esperas del MGIS? 

Espero que se eduque humanamente, cada alumno es como una semilla que debe regarse para que pueda crecer como un árbol que da un fruto, por otra parte, espero un buen ambiente y una buena relación con profeso y alumnos. 

– ¿Qué te han parecido en estos primeros días? 

Por ahora muy bien, han sido muy agradables, ya que todo el mundo ha sido servicial y ayudarme con lo que necesitas, también ha estado estresante, debido a que he tenido que aprender muchas cosas de la escuela para preparar las clases y para saber cómo lo llevaba la antigua profe.

– ¿Qué te han parecido los alumnos? 

Me han parecido que hay de todo, personas más inquietas, más calmadas, que cada uno es diferente y único en algún aspecto en concreto como la participación, la facilidad para hablar, el razonamiento, algunos tardan menos en razonar y algunos más, por ahora no resaltar nada malo. 

– ¿Qué hacías antes de venir aquí? 

Pues yo antes desde hace un año estuve seis meses haciendo prácticas en un hospital terminando el grado de farmacia, trabajé en una farmacia de Barcelona y en octubre empecé el máster de profesor de secundaria, y me he estado preparando para entrar en el conservatorio de Girona. 

 

English: 

During this course we had Imma Melis, the teacher of Physics and Chemistry of ESO and BAT, who a few days ago told us that she was leaving. 

It has taught us how to see chemistry as something natural and easy, it has helped us understand and understand this somewhat complicated subject. 

With the departure of teacher Imma, a new teacher has joined, Pere Girbau, who is very eager to work with us, we will also ask him some questions: 

– What do you expect from MGIS? 

I hope that he is educated humanely, each student is like a seed that must be watered so that it can grow like a tree that bears fruit, on the other hand, I hope for a good atmosphere and a good relationship with teachers and students. 

– What did you think of these first days?

So far so good, they have been very nice as everyone has been helpful and helping me with whatever you need, it has also been stressful as I have had to learn a lot from school to prepare for classes and to to know how the former teacher behaved. 

– What did the students think? 

It seemed to me that there are all kinds of people, more restless, more calm, that each one is different and unique in some specific aspect such as participation, ease of speaking, reasoning, there are some who take less time to reason and some more, for now do not highlight anything bad. 

– What were you doing before you came here? 

Well, before a year ago I spent six months doing an internship in a hospital finishing my degree in pharmacy, I worked in a pharmacy in Barcelona and in October I started a master’s degree in secondary school teaching, and I have been preparing for enter the conservatory of Girona. 

 

Русский: 

Во время этого курса у нас была Имма Мелис, учитель физики и химии ESO и BAT, которая несколько дней назад сказала нам, что уходит. 

Она научила нас смотреть на химию как на нечто естественное и легкое, помогла понять и осмыслить этот несколько сложный предмет. 

С уходом профессора Иммы к нам присоединился новый профессор Пере Гирбау, который с нетерпением ждет начала работы с нами Мы также зададим ему несколько вопросов: 

Что вы ожидаете от МГИС? 

Я надеюсь, что они воспитаны по-человечески, каждый студент подобен семени, которое нужно полить, чтобы оно могло расти, как дерево,

приносящее плоды, с другой стороны, я ожидаю хорошей среды и хороших отношений с профессорами и студенты. 

Что вы думаете об этих первых днях? 

На данный момент очень хорошо, они были очень милы, так как все помогали и помогали мне с тем, что мне нужно, это также было стрессом, потому что мне пришлось многому научиться в школе, чтобы подготовить классы и узнать, как Учитель носил. 

Что вы думаете о студентах? 

Мне казалось, что есть все, более беспокойные, более спокойные люди, что каждый из них индивидуален и уникален в каком-то конкретном аспекте, таком как участие, легкость речи, рассуждения, кому-то требуется меньше времени на рассуждения, а кому-то больше, пока не выделяю ничего плохого. 

Чем ты занимался до того, как пришел сюда? 

Ну, до того, как год назад я провел шесть месяцев, проходя стажировку в больнице, заканчивая свою степень в области фармации, я работал в аптеке в Барселоне, а в октябре я получил степень магистра в области преподавания в средней школе, и я готовился к поступлению в Жирону. консерватория.

Últimes notícies

© 2022 Montjuïc Girona International School. Tots els drets reservats.

Call Now

Aquest lloc utilitza cookies per tal de millorar la teva experiència web. més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar