logotipo

Actualitat

5
juny

Estiu / Verano / Summer 2020

Aquest no serà un estiu normal, tenim moltíssimes ganes de tornar a retrobar-nos amb els nostres amics i amigues i poder gaudir de temps junts, jugar i expressar tot allò que hem sentit durant aquests mesos. Però també sabem que és molt important que tots aprenguem ràpidament a complir amb tot allò necessari per tornar el més aviat possible al dia a dia tal com el recordem. Una part molt important durant aquests mesos anirà centrada a ensenyar als nostres alumnes a complir amb totes les normes d´higiene necessàries per poder tornar al centre: rentar-se les mans freqüentment, utilitzar mascaretes, respectar les distàncies… Sabem que serà una feina complexa, sobretot amb els més petits, però hem de començar el més aviat possible.

Des de MGIS desitgem que la normalitat torni a les nostres vides, en la mesura que sigui possible. Refrescar aquells hàbits diaris per tornar amb les piles carregades al setembre. Repassar i divertir-nos. Pretenem que tot aquell que vingui pugui sentir-se protegit amb nosaltres. En definitiva, volem tornar!!!

Cursos: de LL-0 a 2n d´ESO ambdós inclosos

Horaris: de 9:00h a 17:00h

Servei del matí: de 7:45h a 9:00h

Bus: Ruta de Girona, sempre que ens ho permetin i amb un número limitat de places.

Mesos: juliol i agost*

*Mínim d´inscripcions per realitzar el curs

 

Els alumnes de LL-0 a LL-2:

 • Protocol de recomanacions sanitàries
 • Rutines escolars
 • Activitats aquàtiques
 • Adaptació de les activitats relacionades amb “Jocs del món”
 • Tallers de creativitat adaptats als més petits

 

Els alumnes de P-3 a P-4:

 • Protocol de recomanacions sanitàries
 • Rutines escolars
 • Activitats aquàtiques
 • Activitats lectives
 • “Jocs del món”
  • Conèixer jocs tradicionals que es juguen a diferents països
  • Valorar els jocs d´altres cultures
  • Gaudir amb l´activitat física
 • Taller d´arts escèniques
  • Mitjançant l´expressió corporal i musical, aprendre a comunicar i expressar sentiments, emocions i coneixements.
  • Utilitzar diferents tècniques i habilitats pròpies de les arts escèniques adaptades als més petits.

 

Els alumnes de P-5 a 2n d´ESO (separats per grups: de P-5 a 4t de PRIMÀRIA i de 5è PRIMÀRIA a 2n d´ESO):

 • Protocol de recomanacions sanitàries
 • Rutines escolars
 • Piscina
 • Activitats lectives
 • “Jocs del món”
  • Conèixer jocs tradicionals que es juguen a diferents països
  • Valorar els jocs d´altres cultures
  • Gaudir amb l´activitat física
 • Taller d´arts escèniques
  • Mitjançant l´expressió corporal i musical, aprendre a comunicar i expressar sentiments, emocions i coneixements.
  • Utilitzar diferents tècniques i habilitats pròpies de les arts escèniques.

Totes les classes, activitats, rutines, hores de menjar, etç es duran a terme sota les més estrictes mesures de seguretat i higiene, necessàries per poder realitzar-les segons els Departaments de Salut i d´Educació.

Preus

LL0-LL2 P-3 – 2n d’ESO

Estiu 2020

TOT EL MES + MITJA PENSIÓ

700 € 600 €
SETMANA + MITJA PENSIÓ 190 € 165 €

 

Extres

TRANSPORT GIRONA 102 €
SERVEI DEL MATÍ 38 €

 

Enllaç per a la inscripció Estiu 2020

https://forms.gle/QhBR79ZNkf3tJgXz7

 


 

Éste no será un verano normal, tenemos muchísimas ganas de volver a reencontrarnos con nuestros amigos y amigas y poder disfrutar de tiempo juntos, jugar y expresar todo aquello que hemos sentido durante estos meses. Pero también sabemos que es muy importante que todos aprendamos rápidamente a cumplir con todo lo necesario para volver cuanto antes al día a día tal y como lo recordamos. Una parte muy importante durante estos meses se centrará en enseñar a nuestros alumnos/as a cumplir con todas las normas de higiene necesarias para poder acudir al centro: lavarse las manos frecuentemente, utilizar mascarillas, respetar las distancias… Sabemos que será un trabajo complejo, sobre todo con los más pequeños, pero debemos empezar cuanto antes.

Desde MGIS deseamos que la normalidad vuelva a nuestras vidas, en la medida de lo posible. Refrescar aquellos hábitos diarios para volver con las pilas cargadas en septiembre. Repasar y divertirnos. Pretendemos que todo aquel que venga pueda sentirse arropado por nosotros. En definitiva, ¡¡ queremos volver !!

Cursos: de LL-0 a 2º de ESO ambos incluidos

Horarios: de 9:00h a 17:00h

Servicio de la mañana: de 7:45h a 9:00h

Bus: Ruta de Girona, siempre que nos lo permitan y con un número limitado de plazas.

Meses: Julio y Agosto*

*Mínimo de inscripciones para realizar el curso.

 

Los alumnos de LL-0 a LL-2:

 • Protocolo de recomendaciones sanitarias
 • Rutinas escolares
 • Actividades acuáticas
 • Adaptación de las actividades relacionadas con “Juegos del mundo”
 • Talleres de creatividad adaptados a los más pequeños

 

Los alumnos de P-3 a P-4:

 • Protocolo de recomendaciones sanitarias
 • Rutinas escolares
 • Actividades acuáticas
 • Actividades lectivas
 • “Juegos del mundo”
  • Conocer juegos tradicionales que se juegan en diferentes países
  • Valorar los juegos de otras culturas
  • Disfrutar con la actividad física
 • Taller de artes escénicas
  • Mediante la expresión corporal y musical, aprender a comunicar y expresar sentimientos, emociones y conocimientos.
  • Utilizar diferentes técnicas y habilidades propias de las artes escénicas adaptadas a los más pequeños.

 

Los alumnos de P-5 a 2º de ESO (separados por grupos: de P-5 a 4º de PRIMARIA y de 5º de PRIMARIA a 2º de ESO):

 • Protocolo de recomendaciones sanitarias
 • Rutinas escolares
 • Piscina
 • Actividades lectivas
 • “Juegos del mundo”
  • Conocer juegos tradicionales que se juegan en diferentes países
  • Valorar los juegos de otras culturas
  • Disfrutar con la actividad física
 • Taller de artes escénicas
  • Mediante la expresión corporal y musical, aprender a comunicar y expresar sentimientos, emociones y conocimientos.
  • Utilizar diferentes técnicas y habilidades propias de las artes escénicas.

Todas las clases, actividades, rutinas, horas de comer, etc. se llevarán a cabo bajo las más estrictas medidas de seguridad e higiene, necesarias para poder realizarlas según los Departamentos de Salud y de Educación.

Precios

LL0-LL2

P-3 – 2º de ESO

Verano 2020

TODO EL MES + MEDIA PENSIÓN

700 €

600 €

SEMANA + MEDIA PENSIÓN

190 €

165 €

 

Extras

TRANSPORTE GIRONA 102 €
SERVICIO DE LA MAÑANA 38 €

 

Enlace para la inscripción Verano 2020

https://forms.gle/QhBR79ZNkf3tJgXz7

 


 

This will not be like the usual summers, we are really looking forward to meeting again with our friends and to be able to enjoy of times together, play and express everything that we have felt during these past months. But we also know that it is very important that we all learn quickly to comply with all that is necessary to return as soon as possible to our daily lives as we remember them. A crucial part of these upcoming months is to focus on teaching our students to comply with all the hygiene rules necessary to be able to go to school: wash their hands frequently, use masks, respect distances… we know that it will be a complex job, especially with the little ones, but the sooner we start, the better. At MGIS we want normality to return to our lives, as much as possible. We expect to take on those daily habits to return with fully charged batteries in September. We will be reviewing content while having fun. We hope that all those that come, feel protected by us. In short, we want to go back!

Grade levels: from LL-0 to 2º ESO both included

Hours: from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Morning service: from 7:45 a.m. to 9:00 a.m.

Bus: Girona route, as long as we are allowed to and with a limited number of seats.

Months: July and August *

*We must elect to institute minimum course enrollment policies

 

Students from LL-0 to LL-2: 

 • Health recommendations protocol
 • School routines
 • Water activities
 • “World Games” adapted activities
 • Creativity adaptive workshops for the little ones

 

Students from P-3 to P-4:

 • Protocol of sanitary recommendations
 • School routines
 • Water activities
 • Class activities
 • “Games of the world”
  • Learn about traditional games that are played in different countries
  • Valuing games from other cultures
  • Enjoy physical activity
 • Performing arts workshop
  • Through body and musical expression, learn to communicate and express feelings, emotions and knowledge.
  • Use different traditional and adaptive Performing Arts skills for the little ones.

 

Students from P-5 to 2nd of ESO (separated by groups; from P-5 to 4th of PRI and from 5th PRI to 2nd of ESO):

 • Protocol of sanitary recommendations
 • School routines
 • Swimming pool
 • Class activities
 • “Games of the world”
  • Learn about traditional games that are played in different countries
  • Valuing games from other cultures
  • Enjoy physical activity
 • Performing arts workshop
  • Through body and musical expression, learn to communicate and express feelings, emotions and knowledge.
  • Use different traditional Performing Arts skills.

All the classes, activities, routines, meal times, …etc. will be carried out under the strictest security and hygiene measures, complying to the Health and Education departments respectively.

 

Fees

LL0-LL2 P-3 – 2nd ESO

Summer 2020

THE WHOLE MONTH + LUNCH MEAL

700 € 600 €

A WEEK + LUNCH MEAL

190 € 165 €

Extras

GIRONA BUS TRANSPORTATION 102 €
EARLY MORNING SERVICES 38 €

 

Summer 2020 enrollment link:

https://forms.gle/QhBR79ZNkf3tJgXz7

Últimes notícies

© 2022 Montjuïc Girona International School. Tots els drets reservats.

Call Now

Aquest lloc utilitza cookies per tal de millorar la teva experiència web. més informació

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar